Groschopp beweegt mee in de energietransitie

Collega Steven Rommen heeft al in 2012 een grote stap gezet door zonnepanelen mee te laten draaien met de baan van de zon. Het doel hiervan was een groter rendement van de panelen door extra opbrengst. Immers wordt het gehele oppervlak van de zonnepanelen langer optimaal beschenen door de zon (op een zonnige dag).

Om dit te realiseren was een aandrijving nodig die de zonnepanelen liet meedraaien. Omdat de aandrijving zoveel mogelijk gevoed werd door de energie die de zonnepanelen opleveren is Steven op zoek gegaan naar een aandrijving die zelf zo weinig mogelijk energie verbruikte.

Enkele uitgangspunten waren:

  • Energie zuinig gedurende 24/7 het gehele jaar
  • Compact en krachtig
  • Bij voorkeur zelfremmend
  • Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid omdat aandrijving in openlucht wordt blootgesteld aan weer en wind
  • Beveiliging bij “te harde wind uit verkeerde hoek”

De servomotor voldeed het best aan de gestelde eisen. Een servomotor neemt alleen dat vermogen op dat hij nodig heeft voor de gevraagde beweging (positionering). Conventionele motoren zijn hier minder voor geschikt. Het moge duidelijk zijn dat de meeropbrengst als gevolg van het meedraaien  met de zon ruim voldoende moet zijn om de aandrijving te voeden.

Omdat het een zelfremmend systeem betreft behoeft de motor niet continu volbelast te regelen (en dus minder verbruik).

De keus is gevallen op de Volksservo® motor. Dit betreft een Groschopp servomotor voorzien een Hall gever systeem. De Volksservo® werd voorzien van een Z14 reductor et een overbrengingsverhouding van 500:1.

Het bewegingsresultaat: De verdraaiingshoek van de panelen bedraagt slechts 14%. Vanaf de horizontale lijn een verdraaiing van -7% naar het westen en vervolgens 14% naar het oosten.

Het opbrengstresultaat: 25% meeropbrengst van het meedraaiend systeem.

In de “dagcurve” van de opbrengst is dit goed zichtbaar. In de vaste situatie is er meer sprake van een sinus-opbrengst. In de dynamische is er sprake van een trapezium opbrengst. Dat betekent een groter oppervlak onder de curve en dus een grotere opbrengst.

Nu, 9 jaar later, loopt de aandrijving nog steeds als een zonnetje zonder ooit in storing te zijn gegaan.  Kwaliteit en betrouwbaarheid hebben zich hiermee ruimschoots bewezen.  Uiteraard heeft de inwerking van licht en vocht wel zichtbare inwerkingen maar dat heeft meer het karakter van onderhoud.

Mocht u meer willen weten neemt u dan gerust contact op met Steven.