Motorkabels en EMC

Industriële systemen, zoals machines, robots en transportbanden, maken vaak gebruik van elektromotoren om mechanische bewegingen mogelijk te maken.

Motorkabels fungeren als verbindingslijnen tussen de elektromotor en de besturingsapparatuur. Zij spelen een essentiële rol in het verzenden van vermogen en signalen naar motoren, maar ze kunnen ook bronnen van elektromagnetische interferentie zijn.  In deze context is ElektroMagnetische Compatibiliteit (EMC) van groot belang om ongewenste storingen en onderbrekingen te voorkomen die kunnen leiden tot productiviteitsverlies, storingen in de apparatuur en zelfs veiligheidsrisico’s. EMC heeft betrekking op het vermogen van elektrische systemen om ongestoord te functioneren in een omgeving met elektromagnetische ruis.

Motorkabels zijn gevoelig voor elektromagnetische interferentie vanwege de hoge stroomniveaus en snelle schakelingen die ze kunnen dragen. Dit kan leiden tot problemen zoals elektromagnetische straling (EMI) en elektromagnetische gevoeligheid (EMS). EMI verwijst naar de verspreiding van elektromagnetische energie van motorkabels naar andere apparaten, terwijl EMS betrekking heeft op de kwetsbaarheid van motorkabels voor externe elektromagnetische velden.

Om de EMC-prestaties van motorkabels te verbeteren, dienen maatregelen te worden genomen, zoals:
a. Aarding en afscherming: Het juist aarden van motorkabels en het gebruik van afschermingen kan helpen om elektromagnetische ruis te verminderen. Afscherming voorkomt dat externe elektromagnetische velden de kabels binnendringen en vermindert tevens de EMI naar andere apparaten.
b. Kabelkeuze: Het selecteren van geschikte motorkabels met de juiste afscherming en impedantie kan de EMC-prestaties verbeteren. Specifieke kabeltypen, zoals geaarde gevlochten afschermingen, kunnen de elektromagnetische interferentie verminderen.